Lisas tjänster

Telefon:

0703-97 47 27

Mail:

lisa@lisasvaren.se


Mina tjänster


Individualterapi:

Målet med psykoterapi kan vara att man vill förstå sig själv bättre, förändra mönster, sitt sätt att hantera vissa situationer eller känslor. Det terapeutiska arbetet kan leda till att gamla mönster bryts, att begränsande känslor/rädslor släpper. Du och jag inleder ett samarbete kring din förändring, där vi pratar igenom vilka mål du har och vilket/vilka fokus terapin skall ha. Det kan vara kort terapi, om man vill ha hjälp med någon specifik situation eller känsla.Om målet är mer övergripande, som att förändra sin självbild eller självkänsla, kan terapin behöva pågå under en längre period. Det vanliga är att ses en gång i veckan, men detta kan naturligtvis anpassas efter behov och resurser, tid och möjlighet. Se vidare under fliken "Om terapi" för att läsa om vilka teoretiska ramar jag jobbar utifrån.


Parsamtal

Jag har i 10 års tid jobbat som familjerådgivare, det vill säga med parsamtal i kommunal regi. Från och med höstterminen 2019 avslutar jag mina uppdrag i "mina" kommuner och kommer enbart ta emot par i samtal i privat regi.

Då jag i många år varit bonusförälder och levt i en bonusfamilj med "dina, mina och våra barn" så är just dessa familjer en hjärtefråga för mig. Dessa familjer har ofta behov av att prata om sin situation och jag uppmuntrar verkligen att ta den chansen, att våga säga och höra det som är svårt - och härligt! - i denna familjebildning.

Jag jobbar även med anhörigstöd och hjälp för er som lever eller har levt med en anhörig med psykisk sjukdom och/ eller beroende. Det kan för er vara extra svårt att prata med vänner och familj, då det inte är ovanligt med skamkänslor och omgivningens bristande kunskap kopplat till dessa relationer. 

Se vidare mina tankar om parterapi under fliken "Om terapi".


Sexologi

Jag är utbildad sexolog och tar emot enskilda klienter och par med sexuella problem. Det kan vara allt från bristande lust, traumatiska upplevelser, sexuella svårigheter rent fysiskt (för tidig utlösning, vaginism, erektionsproblem etc.) eller funderingar kring sin sexuella läggning eller längtan. Har jobbat flera år som terapeut till en abortklinik, där samtalen kunde handla om känslorna inför eller efter en abort.


Aktuellt!.


Corona-situationen!

Då många av er inte kan komma till samtal så erbjuder jag video/telefon-samtal till reducerat pris!


Hösten 2019

Jag avslutar mina familjerådgivningsuppdrag och tar nu bara emot par i privat regi.


September 2019

Jag går en kurs om lust och sex som positiv och negativt samspelsmönster.


Oktober 2018

Jag börjar en 3-årig affektfokuserad utbildning.


Oktober 2016

Går en utbildning i EFT, anknytningsbaserad parterapi.