Lite om Lisa


Om mig!

Jag heter Lisa Svarén och är legitimerad psykoterapeut, auktoriserad socionom och sexolog. Min terapeutiska grundutbildning är systemteoretisk och min vidareutbildning är psykodynamisk. Jag har även gått en ett-årig KBT-utbildning på SAPU och går för närvarande en 3-årig utbildning inom Affekt fokuserad terapi.  Jag är 40 år, har två barn och även bonusbarn och en sambo.


Då det är viktigt med egen självinsikt när man jobbar som psykoterapeut har jag gått cirka 300 timmar i egen terapi, och oräkneliga timmar i handledning. Handledning har jag kontinuerligt - det ser jag som en trygghet för både mig och mina klienter.


Innan jag blev färdigutbildad psykoterapeut jobbade jag inom socialtjänsten, med ekonomiskt bistånd, barn och ungdomsutredningar och var ansvarig för kvinnofrid i de kommuner där jag arbetade. De betyder att jag till stor del tog hand om ärenden som gällde våld mot kvinnor. Jag har även arbetat med ätstörningar under flera år, både på en sluten avdelning för främst anorektiker, men även på en öppenvårdsavdelning med främst bulimiker. Jag har även bedrivit enskilda terapier med personer med olika sorters problem kring mat och kropp. Mellan 2009-2019 jobbade jag som familjerådgivare (vilket innebär parterapi i kommunal regi). 


Jag jobbade ett år på BUP i Danderyd och fick träffa barn i alla åldrar och deras föräldrar. Problemställningen var mycket varierande men handlade ofta om barn som olika sätt visade sitt mående genom att agera ut, inte äta, inte sova, slå syskon, vägra gå till skolan, gråta och vilja dö etc. Om du är orolig för ditt barn och/eller ditt föräldraskap rekommenderar jag som start att läsa boken "Barn som bråkar" - en bok som gjorde mig till en bättre förälder!


När jag jobbar med enskilda klienter i terapi kan problemfokuseringen se olika ut, alltifrån depression, ångest, medberoende, kärleksproblem, barnlängtan - till sexuella svårigheter. Det finns lika många olika behov och frågeställningar som det finns personer!


Som terapeut är jag empatisk, aktiv, lättsam men seriös. En feedback jag ofta får är att det känns enkelt och avslappnat att komma till mig och det tycker jag är viktigt. En teori som genomsyrar mitt arbete är den affektorienterade terapin (se vidare under fliken  "Om terapi"). Jag tänker att vi ofta pratar mer än vad vi känner.  Att det är lätt att hamna "uppe i huvudet" utan att känna att man har förmåga att känna känslorna som man sitter och pratar om. Denna teori gör att både du och jag behöver våga stanna kvar i den känsla som är just här och nu. En modig och väldigt effektiv och "häftig" metod!

Telefon:

0703-97 47 27

Mail:

lisa@lisasvaren.se


Aktuellt!.


Corona-situationen!

Då många av er inte kan komma till samtal så erbjuder jag video/telefon-samtal till reducerat pris!


Hösten 2019

Jag avslutar mina familjerådgivningsuppdrag och tar nu bara emot par i privat regi.


September 2019

Jag går en kurs om lust och sex som positiv och negativt samspelsmönster.


Oktober 2018

Jag börjar en 3-årig affektfokuserad utbildning.


Oktober 2016

Går en utbildning i EFT, anknytningsbaserad parterapi.