Lisa om terapi


Om terapi och förändring

Det finns många olika skäl till att söka terapi och många metoder att välja mellan. Forskning visar att det är fokus, mål och relationen mellan terapeut och klient som är mest avgörande för att en förändring skall ske, inte teorin. Man kan ha goda skäl till att vilja ha en terapeut med en viss inriktning, och här presenterar jag de teoretiska ramar jag arbetar utifrån:


Affektfokuserad terapi:

Att visa sina känslor kan innebära att visa sin sårbarhet. Om sårbarheten inte blivit tillräckligt skyddad (om de som står en känslomässigt nära inte tagit hand om/uppfattat ens sårbarhet/vad som är sårbart/inte respekterat en gräns) har man behövt hitta strategier för att hålla känslorna på avstånd. I affektfokuserad terapi får man chansen att tillsammans med terapeuten öva på, testa, träna, tolka, reglera och utmana sina känslor. Man kan ibland känna att man inte vet hur det känns att känna känslor.


Inte sällan ser vi hur vi gör och beter oss, men det är trots det svårt att förändra. Att vi till exempel håller för stort avstånd till andra, anpassar oss i för hög grad, att gamla mönster upprepar sig. Vi kan intellektuellt förstå att vi inte reagerar adekvat i stunden och ändå är det svårt att göra annorlunda och få en förändring till stånd. Det kan i sin tur leda till att vi drar oss undan andra, att vi inte känner att vi passar in, att "mina känslor är fel" eller känslan att andra inte förstår oss.


I affektfokuserad terapi är känslorna (affekterna) i fokus. Vi försöker gemensamt uppleva känslorna igen, titta på vilka skyddande känslor som lagt lock på det som kanske gör extra ont. Jag som terapeut kommer tillsammans med dig uppmärksamma vilka försvar (praktiska och psykologiska) du behövt använda dig av genom livet, men som kanske inte är funktionella för dig längre, utan snarare hämmande för ditt liv.


Familjeterapi/Parterapi:

Den teoretiska grunden för familjeterapi har sin utgåpngspunkt i systemteori. Det kan till exempel innebära att en förändring i systemet (exempelvis paret/familjen) kan motverkas eller förstärkas av de andra medlemmarna i systemet. Utifrån det blir en förändring mer eller mindre möjlig.


Hur håller man kärleken levande i en långvarig relation? Vad får en relation att fördjupas och vad hindrar, vilka är destruktiva eller låsande faktorer i en relation? Komplexa frågor som ej har några enkla svar. Parterapi kan vara ett första steg att "ta tempen" på relationen. Man kan behöva kartlägga hur problem/svårigheterna/låsningarna ser ut. Nästa steg är att få hjälp med att sätta igång en utveckling åt det håll man önskar.


Parterapi uppmärksammar samspelet och kommunikationen inom paret (eller familjen). Vidare fokuserar man på parets sätt att lösa konflikter och problem. Syftet är att hitta nya funktionella lösningar, och låta osagda tankar få utrymme att komma till tals.


Ibland leder parterapi till att man tydligare kan se att en separation är oundviklig, men ofta leder terapin till att man ser en gemensam väg framåt.


Psykodynamiskl terapi:

Den mest kända och framträdande personen i psykologins historia är Sigmund Freud. Enligt honom finns det alltid omedvetna processer som leder fram till varför man beter sig som man gör, men att människan ofta är omedveten om dessa. Därför undersöker psykodynamisk terapi människors omedvetna processer för att få dem att förstå varför de gör som de gör. Det är viktigt att inse hur lite man vet om sitt inre, om man vill veta mer. Psykodynamiskt perspektiv vill leda människor till större självinsikt.


När Freud skapade sin teori valde han att gå på djupet av människans psyke, istället för att bara skrapa på ytan. Varje människa är unik , men han kunde ändå skapa vissa generella teorier. Eftersom barndomen lägger grunden för oss människor, är det inte fel att börja leta där när vi letar efter svar på varför vi beter oss som vi gör.


När man går i terapi utifrån denna teori så vill man förstå grunden till sina problem, inte bara behandla problemet i sig. Att få större medvetenhet om sig själv, vem man är  och varför man beter sig som man gör är något som många människor upplever som ovärderligt. Det psykodynamiska perspektivet vill leda människor till ökad insikt.


Telefon:

0703-97 47 27

Mail:

lisa@lisasvaren.se


Aktuellt!.


Corona-situationen!

Då många av er inte kan komma till samtal så erbjuder jag video/telefon-samtal till reducerat pris!


Hösten 2019

Jag avslutar mina familjerådgivningsuppdrag och tar nu bara emot par i privat regi.


September 2019

Jag går en kurs om lust och sex som positiv och negativt samspelsmönster.


Oktober 2018

Jag börjar en 3-årig affektfokuserad utbildning.


Oktober 2016

Går en utbildning i EFT, anknytningsbaserad parterapi.