Jag är med i tidningen Modern Psykologi nr 3 år 2016, med en intervju angående Bonusfamiljer.