Om terapi

Det finns många olika skäl till att söka terapi och många metoder att välja mellan. Forskning visar att det främst är relationen mellan terapeut och klient som är mest avgörande för att en förändring skall ske, inte teorin. Dock kan ha goda skäl till att vilja ha en terapeut med en viss inriktning och jag är utbildad inom flera teorier, så som psykodynamiskt, affektfokuserad teori, KBT och systemteori. Detta gör att jag anpassar våra sessioner genom att använda en eller flera metoder för att hjälpa just dig.​

Affektfokuserad terapi

Att visa sina känslor kan innebära att visa sin sårbarhet. Om sårbarheten inte blivit tillräckligt bemött och skyddad (om de som står en känslomässigt nära inte tagit hand om/uppfattat ens sårbarhet/vad som är sårbart/inte respekterat en gräns) har man behövt hitta strategier för att hålla känslorna på avstånd. I affektfokuserad terapi får man chansen att tillsammans med terapeuten öva på, testa, träna, tolka, reglera och utmana sina känslor. Man kan ibland känna att man inte vet hur det känns att känna känslor.

Inte sällan ser vi hur vi gör och beter oss, men det är trots det svårt att förändra. Att vi till exempel håller för stort avstånd till andra, anpassar oss i för hög grad, att gamla mönster upprepar sig. Vi kan intellektuellt förstå att vi inte reagerar adekvat i stunden och ändå är det svårt att göra annorlunda och få en förändring till stånd. Det kan i sin tur leda till att vi drar oss undan andra, att vi inte känner att vi passar in, att ”mina känslor är fel” eller känslan att andra inte förstår oss.

I affektfokuserad terapi är känslorna (affekterna) i fokus. Vi försöker gemensamt uppleva känslorna igen, titta på vilka skyddande känslor som lagt lock på det som kanske gör extra ont. Jag som terapeut kommer tillsammans med dig uppmärksamma vilka försvar (praktiska och psykologiska) du behövt använda dig av genom livet, men som kanske inte är funktionella för dig längre, utan snarare hämmande för ditt liv.

Parterapi / familjeterapi

Vi är våra relationer – och vi är medskapare i varandras liv. Ett tungt ansvar men samtidigt så hedrande och fantastiskt. Och det innebär att vi kommer behöva titta på oss själva samtidigt som vi tittar på vår partner och vår relation.

Så hur håller man kärleken levande i en långvarig relation? Vad får en relation att fördjupas och vad är försvårande? Vilka destruktiva eller låsande faktorer finns i en relation? Komplexa frågor som ej har några enkla svar. Parterapi kan vara ett första steg att ”ta tempen” på relationen. Man kan behöva kartlägga hur problem / svårigheterna / låsningarna ser ut. Nästa steg är att få hjälp med att sätta igång en utveckling åt det håll man önskar.

Parterapi uppmärksammar samspelet, rollerna och kommunikationen inom paret (eller familjen). Vidare fokuserar man på parets sätt att lösa konflikter och problem. Syftet är att hitta nya funktionella lösningar, och låta osagda tankar få utrymme att komma till tals.

Ibland leder parterapi till att man tydligare kan se att en separation är oundviklig, men ofta leder terapin till att man ser en gemensam väg framåt.

Psykodynamisk terapi

Den mest kända och framträdande personen i psykologins historia är Sigmund Freud. Enligt honom finns det alltid omedvetna processer som leder fram till varför man beter sig som man gör, men att människan ofta är omedveten om dessa. Därför undersöker psykodynamisk terapi människors omedvetna processer för att få dem att förstå varför de gör som de gör. Det är viktigt att inse hur lite man vet om sitt inre, om man vill veta mer. Denna teori går på djupet av människans psyke, istället för att bara skrapa på ytan. Eftersom barndomen lägger grunden för oss människor, är det inte fel att börja leta där när vi letar efter svar på varför vi beter oss som vi gör.

När du var ett litet barn utvecklade du strategier som var effektiva för att få så mycket närhet som möjligt från dina föräldrar. Du anpassade dig och formades utifrån hur dina föräldrar fungerade. I den perioden av ditt liv var din relationsmodell användbar. När du i vuxen ålder möter en partner har du kvar samma mönster, det aktiveras när du öppnar upp för intimitet och närhet. Tyvärr kan ditt anknytningsmönster från barndomen många gånger ställa till besvär för dig i vuxna kärleksrelationer.

När man går i terapi utifrån denna teori så vill man förstå grunden till sina problem, inte bara behandla problemet i sig. Att få större medvetenhet om sig själv, vem man är och varför man beter sig som man gör är något som många människor upplever som ovärderligt.

Lisa Svarén

Legitimerad psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi, sexolog och auktoriserad socionom.

Lisa Svarén     0703 97 47 27     lisa@lisasvaren.se

Lisa Svarén  0703 97 47 27 lisa@lisasvaren.se