Lisa Svarén

Legitimerad psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi, sexolog och auktoriserad socionom.

Jag heter Lisa Svarén och är handledare och lärare i psykoterapi, legitimerad psykoterapeut, auktoriserad socionom och sexolog. Jag är utbildad inom familjeterapi, psykodynamisk terapi, affektfokuserad terapi, EMDR, CFT (Compassion Focused Therapy) och KBT. 

Aktuellt

Mina tjänster

Individualterapi

Sexologi

Parsamtal

Handledning

Lisa Svarén     0703 97 47 27     lisa@lisasvaren.se

Lisa Svarén  0703 97 47 27 lisa@lisasvaren.se