Lisa Svarén


Aktuellt!.


Corona-situationen!

Då många av er inte kan komma till samtal så erbjuder jag video/telefon-samtal till reducerat pris!


Hösten 2019

Jag avslutar mina familjerådgivningsuppdrag och tar nu bara emot par i privat regi.


September 2019

Jag går en kurs om lust och sex som positiv och negativt samspelsmönster.


Oktober 2018

Jag börjar en 3-årig affektfokuserad utbildning.


Oktober 2016

Går en utbildning i EFT, anknytningsbaserad parterapi.