Lisa Svarén

Legitimerad psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi, sexolog och auktoriserad socionom.

Jag heter Lisa Svarén och är handledare, legitimerad psykoterapeut, auktoriserad socionom och sexolog. Min terapeutiska grundutbildning är systemteoretisk och min vidareutbildning är psykodynamisk. Jag har även gått en ett-årig KBT-utbildning och en 3-årig utbildning inom Affektfokuserad terapi.

Aktuellt

Handledarutbildningen är klar

November 2022 avslutar jag min handledarutbildning och tar nu emot enskilda och arbetsgrupper för handledning inom psykoterapi.

Mina tjänster

Individualterapi

Sexologi

Parsamtal

Handledning

Lisa Svarén     0703 97 47 27     lisa@lisasvaren.se

Lisa Svarén  0703 97 47 27 lisa@lisasvaren.se