Lisa Svarén

Legitimerad psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi, sexolog och auktoriserad socionom.

Jag heter Lisa Svarén och är handledare och lärare i psykoterapi, legitimerad psykoterapeut, auktoriserad socionom och sexolog. Jag är utbildad inom familjeterapi, psykodynamisk terapi, KBT och affektfokuserad terapi. Under 2023-2024 utbildar jag mig även inom EMDR och CFT (Compassion Focused Therapy).

Aktuellt

Handledarutbildningen är klar

November 2022 avslutar jag min handledarutbildning och tar nu emot enskilda och arbetsgrupper för handledning inom psykoterapi.

Mina tjänster

Individualterapi

Sexologi

Parsamtal

Handledning

Lisa Svarén     0703 97 47 27     lisa@lisasvaren.se

Lisa Svarén  0703 97 47 27 lisa@lisasvaren.se