Lisa Svarén

Legitimerad psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi, sexolog och auktoriserad socionom.

Jag heter Lisa Svarén och är handledare och lärare i psykoterapi, legitimerad psykoterapeut, auktoriserad socionom och sexolog. Jag är utbildad inom familjeterapi, psykodynamisk terapi, KBT och affektfokuserad terapi. Under 2023-2024 utbildar jag mig även inom EMDR och CFT (Compassion Focused Therapy).

Aktuellt

Utbildning klar

Våren 2021 Jag avslutar min 3-åriga utbildning i Affektfokuserad terapi.

Vidareutbildning

Hösten 2019 Jag går en kurs om lust och sex som positivt och negativt samspelsmönster.

Mina tjänster

Individualterapi

Sexologi

Parsamtal

Handledning

Lisa Svarén     0703 97 47 27     lisa@lisasvaren.se

Lisa Svarén  0703 97 47 27 lisa@lisasvaren.se