Handledarutbildningen är klar

November 2022 avslutar jag min handledarutbildning och tar nu emot enskilda och arbetsgrupper för handledning inom psykoterapi.

Utbildning klar

Våren 2021 Jag avslutar min 3-åriga utbildning i Affektfokuserad terapi.

Vidareutbildning

Hösten 2019 Jag går en kurs om lust och sex som positivt och negativt samspelsmönster.