Hösten 2019

Jag går en kurs om lust och sex som positivt och negativt samspelsmönster.